Besökare:


Totalt:
Denna månad:
Denna vecka:
Idag:
Online:

Utbyggnad i Mariefred

Sedan vi flyttade till Mariefred permanent så har vi känt att huset på 49,5 kvm med hel källare är för litet. Vi har en helt eländig trappa ner till källaren och den är felbyggd och tung att gå i vilket gjorde att vi började fundera på att byta ut den. Våra funderingar och tankar gjorde att vi till slut ritat om hela huset. Vi gick till kommunen för att visa det vi ritat och lämnade in bygglovsansökan i mars 2008. 

På grund av en grannes protester så tog det oss över tre år att få igenom bygglovet men den 30:e maj 2011 fick vi det  äntligen godkänt. Den process som följt har varit slingrig och dyr med många hinder och bakslag. 

Jag kommer lägga upp underrubriker till Utbyggnad vartefter det behövs. Vi började med att ta ner 28 träd på får tomt för att kunna komma fram med maskiner. Bilder med text finns under rubriken Trädfällning.

Steg två var att vi vi ville få den slutna tanken uppgrävd för att kolla om den var skadad eftersom vi fått lov att tömma tanken oftare och oftare. Mer om detta finns att läsa under rubriken Septitank.

När de slutna tanken och dess rör var åtgärdade fortsatte vi gräva upp runt den befintliga delen av huset så att vi kunde isolera om källarvåningen. Detta går att hitta under rubriken Isolering.

Nästa steg blev att ta bort våra utvändiga homogena trappor - en som gick till entrédörren och en som gick till källaren. Titta gärna under rubriken Trappor för mer information.

Vårt hus står delvis på berg och vi kunde misstänka men var inte säkra på om vi skulle behöva spränga... mer om detta går att läsa under rubriken Sprängning.