Besökare:


Totalt:
Denna månad:
Denna vecka:
Idag:
Online:

Måttsystemet i Sverige

Förr i världen utgick man från olika slag av naturmått vid mätningar.
Tum  Längden av yttersta tumleden
Fot  Längden av en mansfot
Aln  Avståndet från armbåde till långfingerspets
Famn Avståndet mellan fingerspetsarna armarna var utsträckta
Tunnland  Härstammar ursprungligen från betydelsen ”jordyta som besås med en tunna säd”
   
1865
 
Längdmått
 
 
1 mil =10 688 meter = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot
1 fot = 296,60 millimeter = 2 kvarter = 12 tum
1 tum = 24,742 millimeter
Ytmått
1 tunnland = 4936 kvadratmeter = 32 kappland = 56 kvadratfot
Rymdmått
foder = 942,1 liter = 6 åmar (fat)
Våta varor
 
 
1 åm = 157 liter = 4 ankare = 60 kannor
1 tunna = 125,6 liter = 4 fjärdingar = 8 åttingar = 48 kannor
1 kanna = 2,617 liter = 2 stop = 8 kvarter = 32 ort (jumfru)
Rymdmått tunna = 146,6 liter = 2 spann = 32 kappar = 56 kannor
Torra varor spann = 73,3 liter = 2 halvspann = 4 fjärdingar = 16 kappar
Vitualievikt
 
 
1 skeppund = 170 kilogram = 20 lispund = 400 skålpund
1 skålpund = 0,425 kilogram = 32 lod = 128 kvintin = 3848 ass
1 ass = 48,042 milligram
Medicinalvikt libra medicinalis = 12 uns = 96 drachme = 288 scrupler eller 5 760 gram
Myntvikt 1 mark = 8 uns = 16 lod = 64 kvintin = 4 384 ass
Metallvikt
 
 
 
 
 
1 skeppund = 20 lispund = 400 mark eller markpund
4 skeppund viktualievikt = 5 skeppund metall- eller stapelstadsvikt
1 skeppund stapelstadsvikt = 20 lispund stapelstadsvikt (136 kg)
1 skeppund uppstadsvikt = 21 lispund stapelstadsvikt (142,8 kg)
1 skeppund bergsvikt = 22 lispund stapelstadsvikt (149,6 kg)
1 skeppund råkopparvikt = 26 lispund bergsvikt (194,5 kg)
   
1730-talet   
Längdmått
 
 
 
1 fot = 296,6 millimeter = 2 kvarter = 12 tum
1 fot = 10 decimal tum = 100 linjer = 1 000 gran = 10 000 scrupler
1 verktum = 24,742 millimeter
1 decimal tum = 29,690 millimeter
   
1855      
Längdmått
 
 
 
 
1 mil = 10 688 meter = 36 000 fot
1 rev = 29,695 meter = 10 stänger = 100 fot = 1 000 tum
1 tum = 29,690 millimeter = 10 linjer = 100 gran = 1 000 scrupler
1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 24 verktum = 59,38 centimeter
1 vertum  = 24,742 millimeter
Ytmått
 
 
 
 
 
 
 
 
1 kvadratrev = 881,5 kvadratmeter = 190 kvadratstänger = 10 000 kvadratfot
1 hektar = 64,82 kappland = 78,78 snesland = 2,02 tunnland eller ca 10 000  kvadratmeter
1 tunnland = 4 936,5 kvadratmeter (ca. 5 000 m2 = ½ hektar)
1 tunnland = 38,88 snesland = 388,8 bandland
1 snesland = 10 bandland = 0,8228 kappland = 9,144 kvadratrev eller 126,9  kvadratmeter
1 tunnland = 32 kappland = 56 kannland = 56 000 kvadratfot
1 tunnland = 560 kvadratstänger
Rymdmått
 
 
 
 
 
 
 
 
1 kubikstång = 261,7 hektolilter = 1 000 kubikfot
1 kubikfot = 26,17 liter = 10 kannor = 1 000 kubiktum
1 stig = 4 korgar = 64 runstycken = 4 397 liter
1 korg = 1 099 liter
1 runstycke = 68,7 liter
1 kvarter = 0,372 liter
1 jumfru = 0,082 liter
1 kappe = 1,75 kannor = 4,58 liter
1 lass = 24 kämsor = 144 bördro = ca. 10 kubikmeter
Vikt
 
 
 
 
1 lispund = 20 skålpund = 640 lod = 8,5 kilogram
1 nyläst = 100 centner = 10 000 skålpund = 4,25 ton
1 skålpund = 32 lod = 128 kvintin = 3 848 ass
1 skålpund = 100 ort = 10 000 korn = 425 gram
1 skeppund = 170 kilogram = 20 lispund = 400 skålpund
Stycketal
 
 
 
 
1 val = 80 styck
1   skock = 60 styck
1 tjog = 20 styck
1   gross = 12 dussin = 144 styck
1 dussin = 12 styck

För att bland annat komma ifrån omvandlingssvårigheter och olikheter länder emellan konstruerades metersystemet där tiotalssystemet överallt är genomfört och råder enkelt förhållande mellan de olika måtten.

I Sverige infördes metersystemet 1878.